DIAGNOSTYKA 360° - LUDZIE - IDEE - INNOWACJE

 

Obszary tematyczne dla wystawców i zwiedzających

 • Diagnostyka wirusów (sars)
 • Medycyna laboratoryjna
 • Innowacje w badaniach klinicznych
 • Od przygotowania próbek po badanie i analizę
 • Bezpieczeństwo laboratoryjne
 • Testy i narzędzia diagnostyczne
 • Aparatura do badań diagnostycznych
 • Procesy analityczne
 • Optymalizacja pracy w fazie przedanalitycznej
 • Automatyzacja laboratorium
 • Technologie leczenia biologicznego
 • Diagnostyka genetyczna i patomorfologiczna
 • Diagnostyka molekularna
 • Finansowanie badań genetycznych
 • Markery cech fenotypu i genotypu
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii
 • Projekty badawcze w zakresie biomedycyny
 • Diagnostyka molekularna
 • Systemy informatyczne wspomagające diagnostykę
 • Analityka danych diagnostycznych
 • Samokontrola jednostek chorobowych (np. cukrzyca)
 • Immunologia & cytometria przepływowa
 • Systemy pobierania krwi i moczu
 • Aparatura do diagnostyki in vitro
 • Analizy in vitro w diagnostyce molekularnej
 • Kontrola jakości
 • Mikrobiologia przemysłowa
 • Systemy do przygotowywania i do rozlewu podłoży
 • Monitorowanie środowiska w produkcji farmaceutycznej
 • Badania jałowości
 • Wykrywanie zakażeń mikrobiologicznych
 • Identyfikacja i genotypowanie drobnoustrojów występujących w przemyśle farmaceutycznym
 • Obrazowanie przebiegu żył
 • Testy nowotworowe
 • Biochemia kliniczna
 • Mikrobiologia
 • Identyfikacja mikroorganizmów
 • Lekowrażliwość mikroorganizmów

 

Szczegółowa oferta dla wystawców w październiku


ZAMÓW STOISKO