DIAGNOSTYKA 360° – nowe wydarzenie wystawiennicze w 2022 roku!


Firma Exactus sp. jawna z Łodzi zorganizuje targi DIAGNOSTYKA 360° Ludzie – Idee – Innowacje. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi w dniach 15-17 marca 2022 roku.

DIAGNOSTYKA 360°, to nowy punkt na mapie wystaw branżowych, skierowany do wszystkich związanych z szerokim spektrum nauk i technologii diagnostycznych. Jak przekonują Organizatorzy, pełna nazwa naszego wydarzenia nie bez przyczyny brzmi: DIAGNOSTYKA 360° Ludzie – Idee – Innowacje.

– Bez kreatywności człowieka i zespołów nie ma pomysłów, nie tworzone są unikalne rozwiązania. Nasze targi mają być sceną dla efektów procesów twórczych, ale przede wszystkim miejscem inspiracji i prezentacji nowych pomysłów. Chcemy pokazać nowoczesną diagnostyką praktycznie z każdego kąta – podkreśla Łukasz Sowa, dyrektor zarządzający Exactus sp. jawna.

Widzimy nasz projekt jako miejsce spotkania dla różnych grup interesariuszy: świata nauki, instytucji państwowych, biznesu, a także start-up’ów. Chcemy pokazać innowacyjność polskiego sektora diagnostycznego, który jeszcze bardziej może być konkurencyjny na arenie międzynarodowej. Program zostanie osadzony wokół najważniejszych wyzwań, a także potrzeb branży.

Łódzka spółka od lat skutecznie realizuje projekty w wielu branżach, szczególnie w medycynie i stomatologii, zarówno w formule tradycyjnej jak i online.

– Targi w dalszym ciągu pozostają doskonałą areną wspierającą proces wzmacniania pozycji marki na rynku. W wielu sektorach gospodarki relacji B2B i B2C nie można w 100% przenieść się do internetu. Targi oferują wiele korzyści dla firm o różnej wielkości. Po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, udział w wydarzeniu o charakterze wystawy jest szczególnie istotny – zapewniają Organizatorzy.

Choć do rozpoczęcia targów zostało dużo czasu, już dziś Exactus zaprasza do współpracy: producentów, dystrybutorów, organizacje branżowe, uczelnie, ośrodki badawcze i naukowe, sieci laboratoriów, jednostki wsparcia oraz media.

– Chcemy aby targi DIAGNOSTYKA 360° były płaszczyzną nie tylko do prezentacji nowoczesnej myśli technologicznej, ale również wymiany wiedzy i doświadczeń. Edukacja z pewnością będzie integralną częścią wydarzenia. Panele dyskusyjne, hot topics, wykłady, warsztaty i przede wszystkim eksperci z całego świata połączą tych, którzy szukają informacji, z tymi, którzy wiedzą jak ważne jest się nią dzielić. Life sience vs healthcare to główny wątek, wokół którego będziemy budować program edukacyjny. Współczesna medycyna, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z pandemią COVID-19, będzie mierzyła się z takimi wyzwaniami jak: starzenie się społeczeństw, terapie genowe, szczepienia, a także coraz szersze wykorzystanie telemedycyny, wirtualnej diagnostyki i aplikacji zdrowotnych. Wątki te chcemy poddać pogłębionej dyskusji podczas naszego wydarzenia, a wszystko to w kontekście współczesnych chorób cywilizacyjnych takich jak nowotwory, choroby sercowo-naczyniowe, choroby układu oddechowego, cukrzyca, udary. Ważnym aspektem będzie debata w obszarze medycyny personalizowanej, która bez wątpienia pozwoli zmienić model leczenia pacjentów poprzez dostarczanie prewencyjnej i spersonalizowanej, a tym samym efektywniejszej ochrony zdrowia. Chcemy, by część edukacyjna pokazała szerokie spektrum innowacyjności rozwiązań medycznych – czy to w obszarze leków, diagnostyki, urządzeń, czy usług – dodaje Sowa.

Oficjalną stronę internetową wydarzenia: www.diagnostyka360.pl oraz wydarzenie na Facebook: facebook.com/events/456034195474452 uruchomiono na początku maja.